Често задавани въпроси

Защо е необходима професионалната хигиена като цяло?

 • Хигиената, професионална или лична, e извънредно необходима като превантивна мярка за опазване на човешкото здраве.
 • Хигиената в нашето съвремие защитава здравето на хората, животните и продуктите като унищожава опасните микроби и контролира те да бъдат винаги под критично ниво.

Защо e необходимо използването на професионалните продукти и на дозиращите системи и как това повишава стандарта и производителността?

 • Ако търсим хигиена и комфорт в съвременните тоалетните помещения, които да отговарят на определен стандарт, особено що се отнася до тяхното европейско равнище, ще установим, че не можем да го постигнем без наличието на хигиенни дозиращи системи и консумативи.
 • Ако искаме все по-голяма чистота, която да подпомогне елиминирането на епидемиите и заразите в българските болници, не можем да пренебрегнем използването на еднократните персонални консумативи.
 • Важен фактор за продуктивността в индустриалните предприятия е почистването на машините и инструментите, която определено може да бъде повишена с помощта на подходящи консумативи, специално произведени, за да се почиства по-бързо и по-лесно.

Защо е препоръчително използването на хартиените кърпи за ръце?

 • Човешките ръце са най-лесния начин за пренасяне на инфекции, защото са в пряк контакт с околната среда и особено що се отнася до бактериите.
 • Честото миене и подсушаване на ръцете има редица положителни страни: това е най-ефикасното средство за намаляване разпространението на вирусите; предотвратява различни заболявания, които се предизвикват от тях, а по този начин се намалява и нуждата от използването на антибиотиците.
 • Процесът на измиването е само едната страна на въпроса, а по- важната - е подсушаването. Редица проучвания, в европейски мащаб, показват, че от внимателното измиване на ръцете има малка полза, ако ръцете след това не се подсушат. Причината е, че по мокрите ръце полепват 500 пъти повече бактерии, отколкото по сухите. Освен това, влагата и топлината осигуряват благоприятна среда, необходима за растежа им. По тези причини и използването на сешоарите не е препоръчително, защото силната струя на топлия въздух набива микроорганизмите, останали, след измиването на ръцете по тях, докато хартиената кърпа ги избърсва.

Какви са предимствата на системите за дозиране?

 • Главната цел на дозиращите системи е максимална оптимизация на разхода на консумативите, а без използването на консумативи е невъзможно да има хигиена.
 • По този начин разходите за консумативи се следят и могат да бъдат контролирани лесно.
 • Когато дозиращите системи са професионално произведени за съответните цели на употреба, тяхното зареждане става бързо, лесно и спестява много време, което в нашето напрегнато ежедневие е абсолютно необходимо.

Производители

Ер и Ел ЕООД e член на ISSA. ISSA Ecolabel Предлаганите от нас артикули имат Ecolabel сертификати; Произведени са от сертифицирани по ISO 9001:2008 и по ISO 14001, производители, както и българската фирма работи със сертификация за управлението на качеството.